ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 
İşbu Üyelik sözleşmesi site kurallarını düzenlemekte olup bu sözleşme kabul edilmeden siteye Üye olmak mümkün değildir. İşbu Üyelik sözleşmesi ile, aşağıda belirtilen site kullanım kurallarına uyacağınızı kabul ve taahhüt etmiş olacağınızdan dikkatle okunması gerekmektedir. Bu aşamayı geçmeniz hali aşağıdaki maddeleri kabul ettiğiniz anlamına gelir.

 

1. Taraflar

a) www.saglikshop.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Dikilitaş Mah. Yenidoğan Sk. Yenidoğan Apt. No:4A Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim EBS Evlerde Hasta Bakım Servisi  (Bundan böyle “Sağlıkshop” olarak anılacaktır).

b) www.saglikshop.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("Üye")


2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu Sağlıkshop’un sahip olduğu internet sitesi www.saglikshop.com ‘dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.
 

3. Genel Hak ve Yükümlülükler

3.1. Üye, www.saglikshop.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Sağlıkshop’un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. 3.2. Üye, Sağlıkshop tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Sağlıkshop’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Sağlıkshop’un söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır. 3.3. Üye www.saglikshop.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır. 3.4. Üye, www.saglikshop.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. 3.5. www. saglikshop.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Sağlıkshop’la hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Sağlıkshop’un üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 3.6. Sağlıkshop, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.saglikshop.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Sağlıkshop 'dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir. 3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir. 3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Sağlıkshop’u bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Sağlıkshop’un üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır. 3.9. Sağlıkshop’un her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Sağlıkshop’un hiçbir sorumluluğu yoktur. 3.10. www.saglikshop.com internet sitesi yazılım ve tasarımı Sağlıkshop mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır. 3.11. Sağlıkshop tarafından www.saglikshop.com internet sitesinin ve tüm ürün ve hizmetlerin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar, site içi hareketler ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir. 3.12. Sağlıkshop, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya Sağlıkshop web sitesi'nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar. 3.13. Sağlıkshop , üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

 
4. İzinli Pazarlama

4.1. Sağlıkshop ancak üyenin tercih etmesi durumunda mail ve cep telefonu yoluyla yenilik ve kampanyalar konusunda periyodik bilgilendirme gönderileri yapmayı kabul eder. Bu tercih üye tarafından, “üye ol” sayfasında seçilebileceği gibi daha sonra da
“üyelik bilgilerim” sayfasından değiştirilebilir. Üye isterse bu konuda tercihlerini mail yoluyla da sağlıkshop’a bildirebilir. 4.2. Sağlıkshop üyenin daha önceden katıldığı kampanyalarda süre sonu, uzatımı, içerik değişimi vb. konularda bilgilendirme hakkını saklı tutar.

 
5. Üye Bilgilerinin Gizliliği

5.1. Sağlıkshop üyelerin kişisel ve alışveriş bilgilerini, farklı hizmetlerin reklam ve tanıtım amaçlı kullanımı için hiçbir şekilde üçüncü dereceden şahıs ve kurumlarla paylaşmayacağını kabul eder. 5.2. Sağlıkshop, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Sağlıkshop’a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) kendi haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğu hallerde açıklayabilir.

 
6. Güvenlik

6.1. Sağlıkshop, imkanlar dahilinde virüs ve benzeri kötü amaçlı yazılımlara karşı önlem almıştır ancak üye de siteye giriş yaptığı, bilgisayar, tablet, akıllı telefon gibi elektronik cihazın güvenliğinden sorumludur. Üye tüm Sağlıkshop işlemlerinde sadece kendi kullanımına ait elektronik cihazlar üzerinden siteye bağlantı kuracağını taahhüt eder. 6.2. Sağlıkshop tarafından üyenin kredi kartı bilgileri hiçbir zaman mail, cep telefonu ya da site içi mesajlaşma üzerinden yazılı olarak talep edilmemektedir ve satış işlemleri sonucu üye güvenliği açısından bu bilgiler yazılı olarak saklanmamaktadır. Üye sadece www.saglikshop.com sitesi içinde sipariş onayı sayfasında bu bilgileri paylaşacağını kabul eder. 6.3. Kredi kartı bilgilerinin üçüncü şahısların eline geçmesi durumunda doğabilecek tüm sorumluluk üyeye aittir.

 
7. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Sağlıkshop tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Sağlıkshop üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

 
8. İhtilaflerin Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 
9. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.